Aktuāli

Albēra Kamī luga Pārpratums sarakstīta 1943.gadā okupētajā un aplenktajā Parīzē. Tā balstīta uz kādu krimināllietu, patiesu noziegumu, kas bija izdarīts Čehoslovākijā, Otrā Pasaules kara laikā. Lugas centrā ir ģimene - māte, viņas meita un dēls, kurš kopā ar savu sievu pēc ilgiem prombūtnes gadiem, atgriežas mājās. Stāsts ir par bailēm atvērt savu sirdi, būt patiesam, par nespēju sarunāties, cilvēciski kontaktēties vienam ar otru, par prāta dominēšanu mūsdienu pasaulē, par mīlestības trūkumu, kas noved pie traģēdijas. Lugā jūtamas eksistenciālisma idejas par Dieva kā augstākā saprāta neesamību, cilvēka pamestību un vientulību. Izrādes forma ir veidota, izmantojot konkrēto spēles telpu ar tās iespējām un īpatnībām kā vizuālās kompozīcijas un scenogrāfijas pamatu.

Režisors: Agris Krūmiņš


-----
VEF Kultūras pils teātra pirmsākumi datējami ar 1946.gadu. No 2013.gada teātra režisors ir Agris Krūmiņš. Šobrīd teātra trupā ir 11 dalībnieku, bet ar katru izrādi aktieru loks paplašinās. Pirmais iestudējums pēc teātra atjaunošanas Garā nakts 1934 (pēc J.Mišimas darba motīviem) gadskārtējā skatē tika atzīts kā 2014.gada labākais amatierteātru iestudējums, un saņēma laureāta titulu Rīgas reģiona Gada izrāde 2014. Savukārt nākošais 2015.gada iestudējums - A.Kamī Pārpratums - izpelnījās lielu skatītāju interesi un atsaucību.

 

Par ielūgumiem interesēties VEF Kultūras pils informācijas centrā vai pa tālr. 26352097.

Organizē: VEF Kultūras pils

Drukāt sadaļu