Aktuāli

Lirisks sievietes un vīrieša attiecību atveidojums autores poētiskajā skatījumā. Izrāde veidota pēc Noras Ikstenas grāmatas „Amor Fou jeb aplamā mīla 69 pantos” motīviem.

Režisors - Visvaldis Klinstons

Latvijas Universitātes studentu teātrī, kura màjvieta tagad ir Humanitàro zinātņu fakultāte, mainīgā sastāvā darbojas LU studenti, mācību spēki un absolventi. Repertuārā klasiķu un mūsdienu autoru lugu iestudējumi, kā arī kustību izrādes. Teātri vada tā ilggadīgie dalībnieki režisors Visvaldis Klintsons un Signe Nikolajeva, kas iestudē kustību izrādes. Teātris katru gadu piedalās amatierteātru skatēs Rīga spēlē teātri un Gada izrāde, kā arī amatierteātru festivālos Latvijā un ārzemēs.

Organizē: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvalde

Drukāt sadaļu