Ziņas

Aizsaulē devies VEF Kultūras pils vīru vokālā ansambļa vadītājs Vilnis Salaks

18.maijā aizsaulē devies komponists, pedagogs, folklorists, kokles speciālists un jau vairāk kā pusgadsimtu VEF Kultūras pils Vīru vokālā ansambļa vadītājs Vilnis Salaks

Viļņa Salaka vadībā ik gadu tika sniegti neskaitāmi koncerti – gan gadskārtu ieražu svētkos, gan Latvijas Valsts svētku un brīvības cīnītāju piemiņas reizēs, gan labdarības un draudzības koncertos. Ansamblis Viļņa Salaka vadībā savu tautisko repertuāru aizskandējis tālu – gan Dānijas Starptautiskā festivālā Kopenhāgenā, gan Polijā,  gan Kanādas 13. Latviešu Dziesmu svētkos Hamiltonā, gan 2012. gadā tālajā Indijā, piedaloties 4. Starptautiskajā Seno kultūru akadēmijas kongresā, tāpat ansamblis vairākkārt uzstājies Lietuvā (arī Baltu vienības dienas pasākumos), saņemot daudz labu atsauksmju un jaunus uzaicinājumus.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Viļņa Salaka ģimenei, draugiem, audzēkņiem un kolēģiem draugu, pedagogu, komponistu un Latvijas komponistu saimē tik nozīmīgu un radošu personību pavadot.

Drukāt sadaļu