Pāriet uz galveno saturu
Sun. 27.08.2023. 18:00 - 18:50

RĪGAS PANTOMĪMAS MEISTARKLASE

Grand Hall

Informējam, ka iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ izrāde “Bērns” nenotiks, tās laikā apmeklētāji tiek aicināti apmeklēt RĪGAS PANTOMĪMAS meistarklasi!

"Katrs skatītājs un dalībnieks varēs sajust, kā tas ir - atnākt uz vienu mēģinājumu Rīgas pantomīmā. Īpašs uzsvars tiks likts tieši uz pantomīmas tehnikas trenēšanu, tieši tā, kā to dara nodarbībās Rīgas panomīmas mīmi. Tas būs klasisku vingrinājumu kopums, ar mazliet mūsdienīgāku vingrinājumu iesaisti, tamdēļ lūgums tiem dalībniekiem, kuri vēlas pilnvērtīgāk darboties līdz paņemt vieglu sporta drēbju kārtu, jo var gadīties, ka nāksies mazliet pasvīst" teic Rīgas pantomīmas dalībnieki.

N.B. Ieeja meistarklasē BEZ MAKSAS!

The Host of the Event hereby informs that photographic images and/or video recordings will be taken in the course of the Event in order to ensure coverage of the Event in mass media and information materials. The obtained materials can be used for publicity and public information purposes. The Host of the Event assumes no liability for any photographic images and/or video recordings taken by third parties and for the usage of the materials thus obtained. Detailed information regarding the processing of your personal data is available here.

Share