Pāriet uz galveno saturu
Sv. 27.08.2023. 18:00 - 18:50

RĪGAS PANTOMĪMAS MEISTARKLASE

Lielā zāle

Informējam, ka iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ izrāde “Bērns” nenotiks, tās laikā apmeklētāji tiek aicināti apmeklēt RĪGAS PANTOMĪMAS meistarklasi!

"Katrs skatītājs un dalībnieks varēs sajust, kā tas ir - atnākt uz vienu mēģinājumu Rīgas pantomīmā. Īpašs uzsvars tiks likts tieši uz pantomīmas tehnikas trenēšanu, tieši tā, kā to dara nodarbībās Rīgas panomīmas mīmi. Tas būs klasisku vingrinājumu kopums, ar mazliet mūsdienīgāku vingrinājumu iesaisti, tamdēļ lūgums tiem dalībniekiem, kuri vēlas pilnvērtīgāk darboties līdz paņemt vieglu sporta drēbju kārtu, jo var gadīties, ka nāksies mazliet pasvīst" teic Rīgas pantomīmas dalībnieki.

N.B. Ieeja meistarklasē BEZ MAKSAS!

Pasākuma organizators informē, ka Pasākuma laikā tiks veikta foto un/vai video uzņemšana ar mērķi atspoguļot informāciju par Pasākumu masu medijos un informatīvajos materiālos. Iegūtie materiāli var tikt izmantoti publicitātei un sabiedrības informēšanai. Pasākuma organizators neuzņemas atbildību par trešo personu foto un/vai video uzņemšanu un to izmantošanu. Sīkāka informācija par Jūsu personas datu apstrādi ir pieejama šeit.

Ieteikt