Pāriet uz galveno saturu
Sun. 28.01.2024. 16:00

Nāc, māsiņa, padancot! | Bērnu tautas deju ansambļa DZIRKSTELĪTE 60 gadu jubilejas koncerts

Grand Hall


Bērnu Tautas deju ansamblis “DZIRKSTELĪTE” atzīmē savu 60 darba gadu jubileju ar krāšņu koncertu  “NĀC, MĀSIŅA, PADANCOT”, kura I daļā “Cauri gadsimtiem Imanta un Jāņa zīmēs” skatītājus priecēsim ar ansambļa dibinātāja un mākslinieciskā vadītāja (1962.-1994.) Imanta Magones  un ansambļa patreizējā mākslinieciskā vadītāja Jāņa Marcinkeviča (1994.-2024.) veidotajām dejām, abi vadītāji TDA “Dzirkstelīte” katrs vairāk kā 30 gadu garumā ansamblim ir radījuši  savu stilu un daudzpusīgu repertuāru, kurš sevī ietver Latgales mierpilno un tai pašā laikā azartisko dejas izpildījuma manieri, kura aizvijas  līdz pat cēlajai un godpilnai dejas manierei Kurzemē. Jubilejas koncerta II daļā “Mīļākas dejas un labākie draugi” skatītājus priecēs ar ansambļa dalībnieku mīļākajām dejām un iepazīstināsim ar ansambļa patiesajiem un ilggadējiem draugiem bērnu deju ansambli “Pynimelis” no Lietuvas un īpaši stipro draudzību tepat no Rīgas ar bērnu Tautas deju ansambļiem “Dzintariņš” un “Uguntiņa”. Abas jubilejas koncerta daļas kuplinās fantastiskais TDA “Dzirkstelīte” bijušo dejotāju sastāvs, kuri pašreiz ir Latvijas vadošo deju ansambļu sastāvos.

The Host of the Event hereby informs that photographic images and/or video recordings will be taken in the course of the Event in order to ensure coverage of the Event in mass media and information materials. The obtained materials can be used for publicity and public information purposes. The Host of the Event assumes no liability for any photographic images and/or video recordings taken by third parties and for the usage of the materials thus obtained. Detailed information regarding the processing of your personal data is available here.

Share