Pāriet uz galveno saturu
P. 24.04.2023. 19:00

Laikmetīgā baleta izrāde | BALSIS KLUSUMĀ. IESKAUTIE

Lielā zāle


Baleta izrādes pirmajā daļā caur paradoksu, kurā mūsu radošā komanda nosaukusi šo laikmetīgā baleta izrādi, vēlamies runāt par jaunas sievietes pašnoteikšanos personīgā, ģimenes un sabiedriskā līmenī. Vēsturiski nodotās un tradicionālās metodes audzināt jaunu meiteni kā paklausīgu, iztapīgu un ērtu būtni nereti noved pie tā, ka neizveidojas individuāla persona, kas spētu pastāvēt par sevi un savām vajadzībām, bet turpina apmierināt citu vajadzības visās dzīves sfērās. Izrādē simboliski tiek risnāts brīdis, kas meitene savā izpratnē top par jaunu sievieti. Nonākot sadursmē ar stereotipu radīto troksni jaunajai sievietei jāizcīna klusums, lai sadzirdētu savu iekšējo balsi, savu sirds balsi, lai kļūtu par pašpietikamu cilvēku, kurš pats spēj mīlēt sevi.
Otrā daļa: Cilvēkam atīstoties savā apzinātībā pieaug arī risināmo sarežģijumu daudzums. Izrādes pirmajā daļā radītā pārliecība par jaunās sievietes individualitāti un pašapziņu ieklausīties sevī otrajā izrādes daļā aizsākusi nākamo ciklu, kur šajā dejas horeogrāfijā veidojam cīņas un bezspēcības tēmu. Jaunā sieviete ieguvusi savu jūtīgumu un atvērtību atskārst, ka ir jāizveido aizsadzības mehānismi, citādi, apkārtējā pasaule nesaudzīgi vēršas pret viņu, viņas patiesumu, pret viņas vēlmi būt autentiskai būtnei ar autentiskām izvēlēm. Izrādes otrās daļas premise ir - kā saglabāt patiesumu, gan pret sevi, gan citiem, šajā izlikšanās laikā.

Pasākuma organizators informē, ka Pasākuma laikā tiks veikta foto un/vai video uzņemšana ar mērķi atspoguļot informāciju par Pasākumu masu medijos un informatīvajos materiālos. Iegūtie materiāli var tikt izmantoti publicitātei un sabiedrības informēšanai. Pasākuma organizators neuzņemas atbildību par trešo personu foto un/vai video uzņemšanu un to izmantošanu. Sīkāka informācija par Jūsu personas datu apstrādi ir pieejama šeit.

Ieteikt