Pāriet uz galveno saturu

Deju kolektīvs ZALKTIS

Kolektīvs dibināts 1990. gadā. Tā dibinātāja un ilggadīga vadītāja ir Arta Melnalksne – ap 400 deju autore, daudzas no tām savītas deju uzvedumos, kuros svarīgākās ir latviskās dzīves ziņas un vērtības.

Katram dejotājam ir svarīgi dejas būtības meklējumi – latviešu deja kā rituāls un tradīcija; latviešu danči kā bezgalīga kustības prieka, humora un kopā būšanas izpausme; latviešu deja kā priekšnesums, ar kuru paust mīlestību pret dabu, pret Dievu, pret cilvēkiem. Latviešu deja – nevis mākslīgs smaids, bet gan patiesas jūtas.
Populārākās deju kopas „Zalktis” programmas: „Jas’ būs ieti visam cauri”, „Es nemiršu šai zemē”, „Iesim, brāļi, medībās”, „Rīgu redzēt”, „Katram sava laime”, „Malienā noskatīti balles danči”, „Precības jeb tēvs, māte nedev`, zagsimi zagšus”, „Ar saulīti es cēlos”, „Laimes krekls” un „Un tu atkal atnākt nevarēji” priecējušas skatītājus gan Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Slovākijā, Čehijā, Dānijā, Austrijā, Ungārijā, Itālijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Turcijā. Bulgārijā un Vācijā. 
Kopš 1993. gada „Zalktis” ir piedalījies visos Vispārējos Latviešu Dziesmu un deju svētkos. Par tradīciju kļuvusi arī dalība Jaunrades deju konkursos, kuros šajā laikā gūtas dažādas prēmijas un balvas. Tomēr pats galvenais katram dejotājam ir nevis vienkārši dejot, bet pārvērsties – kļūt pašam par deju.
Šobrīd TDK “Zalktis” darbojas divas grupas – A grupa (jaunieši) un D grupa (vidējā paaudze). Ar kolektīvu strādā Zane Behmane (vadītāja), Rūta Lauce un Baiba Miķelsone (repetitores) un Irīna Mihailovska (koncertmeistare).

Twitterkonts – @zalktisdejo
Informācija – www.zalktisdejo.lv

Nozare
Deju kolektīvi
Kolektīva vadītājs/ -i
Zane Behmane
Tālrunis
Nodarbību vieta
Rīgas Teikas vidusskola | Aizkraukles iela 14, Rīga
Nodarbību laiki
Otrdienās un ceturtdienās A grupai plkst. 19.30 - 22.00.; D grupai plkst. 19.30 - 22.00.