VEF VĒSTURES MUZEJS

VEF vēstures muzejs glabā liecības par rūpnīcas VEF dzīvi, ietverot savā pētījumu laukā arī VEF Kultūras pili kā neatņemamu šīs vēstures sastāvdaļu. Muzeja krājumā ir unikāli VEF izstrādājumi, sākot no 1919. gada, fotogrāfijas, rasējumi, dokumenti un simtiem cilvēku paustās atmiņas. Nozīmīgākos priekšmetus var aplūkot muzeja ekspozīcijā, iegūstot jaunu atskaites punktu par Latvijai svarīgām ražošanas tendencēm, kultūras dzīves un jaunrades vietām.

Vairāk par VEF VĒSTURES MUZEJU

Drukāt sadaļu