Izstādes

SLĒGTA!

Izstāde PIESKARTIES DEBESĪM

  • Izstāžu zāle
  • Ieeja bez maksas

Izstāde veltīta VEF Kultūras pils 60 gadu un ansambļa "Rīgas Pantomīma" 64 gadu radošajai darbībai.

Izmantojot pieejamos materiālus no “VEF muzeja” krājuma, kā arī biedrības “Histrions” biedru, Roberta Ligera un citu privāto arhīvu materiālus par "Rīgas Pantomīmu", ir radīta izstāde, kas veltīta leģendārajam VEF Kultūras pils ansamblim.

Izstādē apskatāmi vēsturiski materiāli – Ilmāra Blumberga izrāžu plakāti, fotogrāfu Valtera Ezeriņa, Raimonda Renča, Raimonda Daugavieša un citu, arī nezināmu autoru fotogrāfijas, bukleti, izrāžu programmas, izrāžu tapšanas dienasgrāmatas, rokrakstu un dokumentu oriģinālu faksimili, ansambļa dienasgrāmatu fotoreprodukcijas un teksti, to rokrakstu atšifrējumi un zīmējumi, balvas, rekvizīti un daudz citu eksponātu un materiālu, kas atspoguļo kolektīva radošo darbību. Izstāde tiek veidota kā hronoloģisks pārskats par ansambļa “Rīgas pantomīma” radošo darbu, atspoguļojot ekspozīcijas materiālus pārskata periodā no 1973. līdz 2013. gadam.

Izstādi veido biedrības “Histrions” vadītājs un projekta idejas autors Valdis Majevskis, kurš no 1963. līdz 1967. gadam bijis ansambļa dalībnieks un notikumu aculiecinieks.

Organizē: VEF Kultūras pils

Drukāt sadaļu