Aktuāli

Pēterburgas baltiešu studentu apvienības "Baltikums", PSRS okupācijas laikā, dibināts 1949. gadā.
Vai šo organizāciju organizēja Čeka? - Mums atbildes nav. Pirmais "Baltikuma"  prezidents no Latvijas bija Voldemārs Ozols-Ozoliņš (1953-1954), kurš studēja Ļeņiņgradas pasākumu organizatoru skolā. "Baltikumā" apvienojās studenti no Igaunijas, Lietuvas un Latvijas. Jaunieši no Latvijas devās uz Pēterburgu, jo Latvijā pēc okupācijas izglītību daudzās nozarēs nevarēja iegūt, kā piemēram, kinematogrāfijā, mākslas fotogrāfijā, medicīnā, svešvalodās, ģeoloģijā un citās. No aptaujātajiem studentiem noskaidrojām, ka jaunieši, kuri devās studēt uz Pēterburgu cieta no represijas izraisītajām sekām. Represiju sekas izjuta arī kristiešu ģimenes (Baptisti un Adventisti), šī iemesla dēļ liela daļu motivētu jauniešu nolēma turpināt savus studiju gadus Pēterburgā un Maskavā. Lai izvairītos no iesaukšanas Padomju armijā, jaunieši apzināti nolēma doties uz Pēterburgas tehniskajām universitātēm, kurās bija saglabāts kara katedras, kas pasargāja jauniešus no iesaukumiem armijā. "Baltikuma" studenti studiju laikā apvienojās un izveidoja kori, deju kolektīvu, piesaistīja solistus, tādējādi uzturot savu valodu, kultūru un baltu identitāti. Mums ir zināmi tā laika studentu pašdarbību kolektīvu vadītāji, Niklāvs Dūze, Laimonis Apinis un Maris Jansons, kā arī solisti Inta Karule un Ausma Dragone. Pēc studiju beigšanas, pateicoties nacionālboļševika Edvarda Berklāva nopelnam, Baltijas studenti ieguva nacionālo kadru statusu un netika pakļauti vissavienības sadalei. Latvijā nav atrodamas tautsaimniecības, mākslas, kultūras un citas nozares, kurās vadošos amatus neieņemtu bijušie Pēterburgas studenti. Kā piemērus varam minēt: Marisu Jansonu, Vari Braslu, Solveigu Raju, Džemmu Skulmi, Uldi Bērziņu, Ojāru Bušu, Augustu Miltu, Dzintru Geku, Rozi Stiebru, Māru Eglīti, Jēkabu Rajpuli, Jāni Rokpelni, Kārli Dobraju un citus. Bijušo studentu draudzība turpinājās arī pēc studijām, bet ar gadiem tā apsīka. Aktivitātes atjaunojās pēc 2012. gada, kad bijušie Igauņu studenti izdeva savu atmiņu grāmatu, kurās aprakstīja studiju gadus Pēterburgā. No 2018. gada esam vākuši dokumentus, fotogrāfijas un citus materiālus, kā arī esam veikuši studentu aptaujas un ieguvuši studentu atmiņu stāstus. Grāmatas tapšanā lieli nopelni ir grāmatas autorei Ievai Bērziņai (beigusi Ļeņiņgradas Pediatrijas Medicīnas Institūtu), Jēkabam Raipulim- vēstures datu apkopotājam (beidzis Ļeņiņgradas Valsts Universitāti) un Valdim Randem - dokumentu, fotogrāfiju un aptauju apkopotājam (beidzis Ļeņiņgradas Pediatrijas Medicīnas Institūtu)

Ieeja uz grāmatas prezentāciju ir bezmaksas. Prezentācijas laikā būs iespēja klausīties grāmatas veidotājos un uzdot jautājumus. Prezentācijas laikā būs iespēja iegādāties grāmatu "Atmiņu atspulgi Ņevā".  "Baltikuma" dalībniekiem grāmatas cena būs 10 eiro, citiem interesentiem 15 eiro. 

Organizē: Pēterburgas studentu apvienības BALTIKUMS darba grupas vadītājs Valdis Rande, tālrunis: +371 29212933

Drukāt sadaļu