Aktuāli

Uz šo koncertu ir derīgas biļetes ar datumiem 14.06.2020., 01.10.2020. un 07.06.2021. Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar organizatoru.

______________

Latvijas novadu bērnu deju kolektīvu koncertu cikla “Ar sirdi dejā un svētkos” divos saturiski atšķirīgos koncertos piedalīsies un Latvijas Skolu jaunatnes deju svētku virsvadītāju dejas izdejos Latvijas novadu bērnu deju kolektīvi, kuriem ir bijusi vai pašreiz ir mākslinieciskā saikne ar deju svētku virsvadītājiem. 

Latvijas novadu bērnu deju kolektīvu koncertu cikls “Ar sirdi dejā un svētkos” ir saistīts ar daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pasākumu un norišu sagatavošanu un īstenošanu ar mērķi apzināt, popularizēt un saglabāt visu Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku virsvadītāju daiļradi nākamajām paaudzēm.

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki, kuri notiek reizi piecos gados. Bērni un jaunieši ir tie, kas apliecina, ka senās latviešu dziedāšanas, dejošanas un muzicēšanas tradīcijas tiek turpinātas un godā turētas. Ar dziesmu un deju svētkiem saistītā bērnu un jauniešu mākslinieciskā jaunrade noris kultūrizglītības pulciņos un kolektīvos – koros, deju kolektīvos, pūtēju orķestros, mazajos mūzikas kolektīvos, tautas mūzikas ansambļos, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, kā arī teātra mākslas kolektīvos un bērnu un jauniešu folkloras kopās.

Dziesmu un deju svētku tradīciju, simbolismu un unikalitāti Latvijā, Igaunijā un Lietuvā Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija 2003. gada 7. novembrī pasludināja par Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu. Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir šī mantojuma sastāvdaļa un 2020. gadā aprit 60 gadi kopš pirmajiem Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Atzīmējot Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 60.gadadienu biedrība „Deju kolektīvu apvienība „Liesma” un Valsts Izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu rīko Latvijas novadu bērnu deju kolektīvu koncertu ciklu “Ar sirdi dejā un svētkos”, kurā atcerēsimies un godināsim 42 deju svētku virsvadītājus no I līdz XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

1.oktobrī plkst. 17.00 pirmajā  koncertā ‘’No I līdz VI deju svētkiem” kopā ar dejotājiem no TDA “Uguntiņa”, TDA “Zelta sietiņš”, TDA “Dzirkstelīte”, TDA “Dzintariņš”, Liesmas studijas “Dzirkstis”, un bērnu deju kolektīva “Varavīksne” atcerēsimies un godināsim deju svētku virsvadītājus - Hariju Sūnu, Mildu Lasmani, Ingrīdu Edīti Saulīti, Aleksandru Krasovski, Osvaldu Štrausu, Uldi Žagatu, Irmīni Indriksoni, Valentīnu Bļinovu, Igoru Biļanski, Lieni Lūsi, Zinaīdu Zeltmati, Ernestu Poreiteru, Intu Dimanti, Taisu Arumu, Juri Bērziņu, Ojāru Lamasu, Janīnu Nurku, Olgu Freibergu, Baibu Rasmu Šteinu.

2.oktobrī plkst. 17.00 otrajā koncertā ”No VII līdz XI deju svētkiem” kopā ar dejotājiem no TDA “Uguntiņa”, TDA “Dzintariņš”, JDK “Vizbulīte”, Liesmas studijas “Dzirkstis”, TDA “Teiksmiņa”, TDK “Dzirnas”, TDA “Gauja” studijas, TDK “Skabardzēni”, bērnu deju kolektīva “Dzīpariņš”,  TDA “Līgo” jauniešu studijas, TDA “Zelta sietiņš”, Talsu valsts ģimnāzijas TDK, TDK “Pūpolītis”, deju kolektīva “Auseklītis” un TDA “Teiksma” studijas atcerēsimies un godināsim deju svētku virsvadītājus - Ritu Spalvu, Margu Apsīti, Dainu Štālu, Indru Filipsoni, Gitu Ūdri, Jāni Marcinkeviču, Jāni Ērgli, Agri Daņiļeviču, Vairu Dunduri, Artu Melnalksni, Ilzi Mažāni, Jāni Purviņu, Daci Adviljoni, Zandu Mūrnieci, Ievu Adāviču, Indru Ozoliņu, Litu Freimani, Ilmāru Dreļu, Ilutu Mistri, Gintu Baumani, Ivetu Pētersoni- Lazdāni, Taigu Ludboržu, Ingu Pulmani.

Koncertu mākslinieciskais vadītājs Jānis Marcinkevičs, režisore Anna Jansone, scenogrāfs Visvaldis Asaris.

Atbalsta: Valsts Izglītības satura centrs, Rīgas dome, VKKF

Organizē: Biedrība „Deju kolektīvu apvienība „Liesma” un Valsts izglītības satura centrs

Drukāt sadaļu