Aktuāli

Konkurss – festivāls “Mēs Latvijai 2018”, kurā piedalās dažādu Latvijā dzīvojošo tautību bērni un jaunieši, tiek rīkots jau trešo gadu.

Tajā uzstājas bērnu un jauniešu kolektīvi vai individuāli jaunie mākslinieki vecumā no 8 līdz 25 gadiem un muzikālos, dejas vai teatrālos priekšnesumos iepazīstina ar savu nacionālo kultūru.  

Konkurss – festivāls “Mēs Latvijai 2018” tiek rīkots ar mērķi, lai veicinātu visu Rīgā un Latvijā dzīvojošo tautību bērnu un jauniešu starpkultūru komunikāciju, savas nacionālās identitātes kā Latvijas kopējās kultūru daudzveidības daļas apzināšanos un stiprinātu piederības sajūtu savai valstij – Latvijai.

Konkursa apraksts, noteikumi un pieteikuma anketa atrodami projekta “Mēs Latvijai” www.facebook.com/MesLatvijai/ kontā.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta  departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Organizē: Biedrība „Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija”

Drukāt sadaļu