Aktuāli

Uzsākot Jauno 2020. gadu, VEF Kultūras pils saviem klausītājiem vēlas piedāvāt dvēseliskas noskaņas un dievišķi skaistas mūzikas piesātinātu vakaru. Pareizticīgo Ziemassvētku gaisotnē Latvijas pareizticīgās baznīcas vīru koris Logos VEF Kultūras pils Lielajā zālē sniegs koncertu, kura programmā būs ietvertas visu laiku skaistākās un populārākās pareizticīgo mūzikas pērles. Divpadsmit vīru pilnskanīgais dziedājums ir iemīļots un gaidīts ikvienā Latvijas koncertzālē, it īpaši Baznīcas svētku laikā. Koncerts Pareizticīgo mūzikas pērles būs kora Logos un viņu ilggadīgā diriģenta, priestera Joana Šēnroka vadībā, būs pirmā uzstāšanās VEF Kultūras pilī. Par koncerta vizuālo noformējumu rūpēsies scenogrāfs Oskars Dreģis, veidojot animētu projekciju videostāstu pilnā koncerta garumā, kas papildinās un atbalstīs mūzikas skanējumu.

Kora pārstāvji par gaidāmo koncertu saka:

“Publikai būs interesanti gūt priekšstatu par Pareizticīgo baznīcas mūzikas žanra plašo repertuāru, tāpēc savā programmā esam iekļāvuši spilgtus piemērus sākot ar senajiem grieķu vai Pečeru Lavras mūku dziedājumiem, cauri klasiskajiem kora koncertiem un liturģiskajiem dziedājumiem, līdz pat mūsdienu komponistu garīgajiem sacerējumiem ar Bībeles tekstu vai par Bībeles tēmu, pieskaroties arī jau pavisam drīzajai pareizticīgo Ziemassvētku tēmai.”

Latvijas pareizticīgās baznīcas vīru kora Logos kolektīvu veido 12 vīri ar ilggadīgu dziedāšanas pieredzi Latvijas profesionālajos koros (Ave Sol, VAK Latvija, Latvijas Radio korī, Latvijas Nacionālās operas korī) un citos kolektīvos. Kora Logos repertuārā ir visplašākā spektra sakrālā mūzika, bet jo īpaši - pareizticīgo dziedājumi. Šis žanrs ir ārkārtīgi plašs, tādēļ koncerta programmā iekļauti gan sengrieķu vai Pečeru Lavras mūku dziedājumi, gan fragmenti no klasiskajiem kora koncertiem un liturģiskajiem dziedājumiem, gan mūsdienu komponistu garīgie sacerējumi ar Bībeles tekstiem vai par Bībeles tēmu, pieskaroties pavisam drīz gaidājamiem pareizticīgo Ziemassvētkiem.

Latvija ir bagāta ar daudznacionālu iedzīvotāju sastāvu un dažādām vienu un to pašu svētku atzīmēšanas tradīcijām. VEF Kultūras pils kā visiem atvērts un demokrātisks kultūras centrs cenšas savās programmās iekļaut visdažādāko repertuāru, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu izklaidi visiem Rīgas iedzīvotājiem un tās viesiem. 

Kora tapšanas vēsture nav iedomājama atrauti no tā idejiskā tēva, talantīga mūziķa, diriģenta un vienlaikus arī garīdznieka Joana Šēnroka personības. Gadiem ilgi viņš ir lolojis ieceri izveidot kori no profesionāliem mūziķiem dalībai Dievkalpojumos un pareizticīgās mūzikas koncertprogrammu atskaņojumiem. Pirmā pieredze tika gūta atmodas laikā, kad raisījās sabiedrības interese par sakrālo kora mūziku. Ar Latvijas Kultūras fonda Rīgas pareizticīgās mūzikas kori tika koncertēts Latvijā, Krievijā, Eiropas valstīs, gūti panākumi starptautiskos festivālos un konkursos. No kora spožākajiem tā laika sasniegumiem jāmin mūsdienu krievu komponista Vladimira Martinova monumentālā darba Apokalipse iestudējumi leģendārā Maskavas Tagankas teātra dibinātāja un režisora Jurija Ļubimova režijā ar ierakstu CD 1995. gadā, kā arī izcīnītā 1. vieta Hainuvkas Starptautiskajā pareizticīgās mūzikas konkursā Polijā 1997. gadā (International Festival of Orthodox Church Music Hajnówka 1997).

Dažādu iemeslu dēļ kora darbība 90.-to gadu vidū pārtrūka, taču tās atstātais emocionālais mantojums turpināja dzīvot bijušajos dalībniekos, klausītājos un sadarbības partneros. Pēc daudziem gadiem dažu entuziastu uzturēta, ideja pārdzima jaunā veidolā – tika uzsākts darbs pie vīru kamerkora izveides. Līdz beidzot 2013. gada novembrī ar Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību Rīgā tika dibināts Latvijas pareizticīgās baznīcas vīru koris Logos Joana Šēnroka vadībā.

Kora pirmā publiskā parādīšanās - dalība liturģiskajos svētku Dievkalpojumos Rīgas Kristus Piedzimšanas pareizticīgo katedrālē uzreiz tika novērtēta. Daudzi garīdznieki un draudzes locekļi izteica vēlmi dzirdēt arī kora koncertprogrammu.

Līdzīgi kā paša kora dzimšana, arī tā nosaukuma izvēle nav nejauša. Vārdam “logos” (no grieķu λόγος  – vārds, doma, mācība) ir dziļi simboliska nozīme tieši kora sūtības kontekstā. Pēc tēva Joana visdziļākās pārliecības kora galvenais uzdevums ir nodot klausītājam dziedājuma vēsti, tā teksta būtību. Saprotams, šī vēsts ir jāpasniedz nevainojamā muzikālā izpildījumā, ļaujot ikvienam to pilnībā izjust un patiesi tai noticēt. Jo pēc Jāņa evaņģēlija „iesākumā bija Vārds...”

Video

Organizē: VEF Kultūras pils

Drukāt sadaļu