Aktuāli

Izstāde ir veltīta VEF Kultūras pils 60 gadu un ansambļa "Rīgas Pantomīma" 64 gadu radošajai darbībai. Izstādes idejas autors - biedrības “Histrions” vadītājs Valdis Majevskis - no 1964. līdz 1967. gadam bijis ansambļa dalībnieks un notikumu aculiecinieks.

Izstādē apskatāmi vēsturiski materiāli, kas iegūti no VEF vēstures muzeja krājuma, kā arī biedrības “Histrions” biedru, Roberta Ligera un citu privātajiem arhīviem – Ilmāra Blumberga izrāžu plakāti, fotogrāfu Valtera Ezeriņa, Raimonda Renča, Raimonda Daugavieša un citu, arī nezināmu autoru fotogrāfijas, bukleti, izrāžu programmas, izrāžu tapšanas dienasgrāmatas, rokrakstu un dokumentu oriģinālu faksimili, ansambļa dienasgrāmatu fotoreprodukcijas un teksti, to rokrakstu atšifrējumi un zīmējumi, balvas, rekvizīti un daudz citu eksponātu un materiālu. Izstāde veidota kā hronoloģisks pārskats par ansambļa “Rīgas Pantomīma” radošo darbu, ekspozīcijas vienojošā tematiskā sadaļa ir Tautas teātru – Latvijas amatierteātru salidojumi no pagājušā gadsimta sešdesmitajiem gadiem līdz deviņdesmito gadu beigām.

Izstāde VEF Kultūras pilī ir ceļojošās izstādes, kas 2020. gadā notika dažādās Latvijas vietās, kulminējošais un noslēdzošais posms un reizē arī aizsākums izstādei 2021. gadā, kas tiks atzīmēts kā Roberta Ligera radošā darba un 90 gadu jubilejas gads ar grāmatas atvēršanu un izstādes izrādīšanu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 

 

Organizē: VEF Kultūras pils

Drukāt sadaļu