Aktuāli

Rīgas Celtniecības koledžas jauniešu deju kolektīva“ Austris” 60 gadu jubilejas koncertā “ Cel augstāk!”, vairāku paaudžu dejotāji cels godā savas tautas gara mantojumu un tradīcijas, apliecinās savu mīlestību dejai un Latvijas nākamībai.
Austras koku kā cilvēces zināšanu simbolu, kas parāda pasaules kārtības tiekšanos uz augšu, kas apvieno mūsu senčus, mūs un mūsu bērnus, pagātni, tagadni un nākotni, deju kolektīva “ Austris” dejotāji ir izvēlējušies par sava kolektīva simbolu. Mērķēt augstāk, pacelties pāri, izturēt un turpināties ir kolektīva moto, kas veido dejotāju vērtību izpratni un izpausmi dejā.

Organizē: TD ansamblis Ačkups, biedrība

Drukāt sadaļu