Ziņas

Daudz laimes jubilejā, Baiba Rasma Šteina!!

Būt vienmēr veselai un jaunai,
Un just, ka spēks pār malām iet,
Aiz spēka pārpilnības raudāt,
Aiz spēka pārpilnības smiet.
Zvaigznes izdejot no grīdas,
No griestiem sauli izdziedāt.
Un magonīšu gultu taisīt,
Un rožu paladziņu klāt.
No rītiem pamosties aiz laimes,
ar basām kājām dārzā skriet.
Būt vienmēr veselai un jaunai,
kad pašas sirds Tev zied!

 

22.aprīlī apaļu 80.gadu jubileju atzīmē Latvijas kultūras dzīvē nozīmīga personība - TDA "Zelta Sietiņš " dibinātāja un mākslinieciskā vadītāja, deju skolotāja un horeogrāfe,  Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku virsvadītāja un arī Goda virsvadītāja, bet galvenokārt dzīves skolotāja, kura izaudzinājusi neskaitāmas latviešu dejotāju paaudzes un šo latviskās kultūras misijas darbu turpina vēl šobrīd - BAIBA RASMA ŠTEINA!

Baiba Šteina savos astoņdesmit jau vairāk nekā 60 gadu ir skolotāja Baiba - viņas audzēkņu skaits mērāms tūkstošos. 1958. gadā, 18 gadu vecumā, skolotāja sāka savu pirmo deju nodarbību nelielam skaitam meiteņu, tā ieliekot pamatus  TDA “Zelta sietiņš”,  lielākajam latviešu bērnu deju kolektīvam, kuru aktīvi vada joprojām.

Baibai dejas mīlestība aizsākās tālajos četrdesmitajos, kad māte viņu aizveda uz Helēnas Tangijevas-Birznieces privāto baletskolu, bet jau septiņu gadu vecumā Baiba radīja savu pirmo horeogrāfiju, kuru pati arī dejojusi - tautastērpā ar puķi rokās, zīlējot: mīl, nemīl. Tā aizsākās Baibas Šteinas dejas ceļš. Izrādījās, ka mīl. Dejas mīlestība bija dzimusi, un mīlestības zieds, rūpīgi kopts un audzēts, zied un sēj auglīgas sēklas joprojām!

Baibas Šteinas radošās dzīves gados izveidoti vairāk nekā 50 deju uzvedumi, kuros bērni caur deju un mūziku iepazinuši ne tikai latviešu tautas saknes, to nozīmi, dabas un gadalaiku ritumu saikni ar cilvēka mūžu, bet arī pasakas un literārus tēlus, kā arī dažādu tautu kultūru, cittautu bērnu dzīvi, dejas un rotaļas. Baiba veido dejas un uzvedumus, kas izglīto, izglīto dzīvei. 

Kāds ir skolotājas Baibas superspēks? Prasīga un reizēm skarba – tomēr bērni no viņas nebaidās. Skolotāja Baiba nerunā par latviskumu un patriotismu, bet katrā savā bērnā to ieaudzina caur deju – būt atbildīgam un rēķināties ar citiem, būt strādīgam, izdarīt vislabāko un mazliet vairāk, būt godīgam, būt cēlam, būt skaistam, izjust piederību savam kolektīvam, savai zemei un savai tautai. Bez skaļiem vārdiem, bet ar milzīgu ticību Latvijai un Latvijas bērniem.

Skolotāja Baiba katram savam dejotājam ļauj piedzīvot un izjust, ka tad, ja tiešām pacietīgi un regulāri strādāsi, pacelsies spārnos un piedalīsies radīšanas brīnumā.  Neiecietīga pret paviršību un slinkumu, skolotāja bērniem (un arī viņu vecākiem) vienmēr ir mācījusi sasniegt mazliet vairāk, pastiepties pirkstgalos augstāk, neapmierināties ar “apmēram” – un tad lidojumam ir cits vēriens un augsta kvalitātes zīme. Būt daļai no kaut kā izcila – bērnu ar tādu pieredzi vairs nekad neapmierinās viduvējība un inertums ne paša, ne sabiedrības dzīvē.

Lai arī šoreiz jubilejā bez saviem dejotājiem un kolēģiem, bez krāšņiem koncertiem, tomēr tikpat mīlēta un cienīta. Baibu Šteinu šoreiz sveicam virtuāli - veselību, neizsīkstošu radošumu un enerģiskumu vēl daudzās viņas dejotāju paaudzes, VEF Kultūras pils kolektīvs un pašreizējie dejotāji un kolēģi!!

 

 

Drukāt sadaļu