Ziņas

Aicinām pieteikties izsolei par iespēju iegūt tiesības ziemas aktivitāšu rīkošanai Mežaparka Lielajā estrādē

Aicinām pieteikties uz izsoli par nekustamā īpašuma Rīgā, Ostas prospektā 11, Zemes gabala daļa 9382m2 platībā (Mežaparka Lielās estrādes skatītāju zona) un iekštelpas ar kopējo platību 404.30 m2 (telpa Nr.103 sieviešu wc, telpa Nr.106 wc) un zemesgabala domājamām daļām proporcionāli iznomātajai telpu platībai, kas atbilst 2444.55 m2 zemes platībai.

Izsoles dokumentācija pieejama ŠEIT

Izsole attālinātā formātā notiks 16.12.2021. plkst.10.00, pieteikumi papīra formātā aploksnē RD Izglītības, Kultūras un Sporta departamentā iesniedzami līdz 15.12.2021. plkst.16:00 Klientu apkalpošanas centrā, ierodoties iesniegt dokumentus jāpiezvana pa tālr. 67026816, lai klātienē reģistrētu pieteikumu.

Pieteikumu var iesniegt parakstot to ar e-parakstu un nosūtot to uz Departamenta e-pastu iksd@riga.lv.

Ja pretendents vēlas piedalīties pieteikuma atvēršanā, tam jābūt sadarbspējīgam sertifikātam par veikto vakcināciju pret Covid-19. Par piedalīšanos sanāksmē jāinformē līdz 2021.gada 15.decembrim plkst.17.00, nosūtot vēstuli uz e-pastu inga.puce@riga.lv.

(Informācija norādīta Rakstiskās izsoles nolikuma 6.5.apakšpunktā).

Lūdzu iepazīstiniet (izdrukājiet vai pārsūtiet) potenciālo nomnieku ar izsoles dokumentāciju un informējiet par pieteikuma iesniegšanas un izsoles datumu.

Izsoles dalībniekam ir jāaizpilda veidlapa “Pieteikums” un jāiesniedz aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes ir jāraksta teksts, kas norādīts Rakstiskā izsoles nolikuma 5.4.apakšpunktā.

Svarīgi! Pieteikuma veidlapā potenciālais nomnieks norāda piedāvāto kopējo nomas maksu mēnesī, nevis maksu par 1 kvadrātmetru mēnesī.

Nomas maksas sākumcena ir norādīta vērtējumā, sludinājumā un Rakstiskas izsoles nolikuma 2.1.apakšpunktā.

 

Piemērs:

Par izsolītā nekustamā īpašuma nomu piedāvājam šādu kopējo nomas maksu: 100,00 (viens simts eiro 00 centi) EUR bez PVN mēnesī.

 

Potenciālajiem nomniekiem jāvērš uzmanība, ka uz izsoles brīdi nomniekiem nedrīkst būt nodokļu parādi saskaņā ar VID sniegtajiem datiem. Izsoles dienā Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisija veic izdruku no publiskās Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu un nodevu parādnieku datubāzes izsoles, lai pārliecinātos, vai nomniekam nav nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

 

Uz izsoles dienu nomniekam nedrīkst būt parādu saistītu ar citiem noslēgtiem nomas līgumiem departamenta padotības iestādēs.

 

 

 

Drukāt sadaļu