Vakances

Rīgas pilsētas pašvaldības kultūras iestāde
Ziemeļrīgas kultūras apvienība,
reģ. Nr. 90011524360

aicina pieteikties darbam uz
Direktores vietnieka/-ces
amatu uz nenoteiktu laiku


Galvenie amata pienākumi:

 • Veidot un iesniegt Ziemeļrīgas kultūras apvienības (turpmāk – Iestādes) direktorei Iestādes stratēģiskās attīstības un darbības plānus.
 • Veikt Iestādes interneta vietņu, satura vadības sistēmas, klientu apkalpošanas sistēmas un citu Iestādes darba efektivitātes nodrošināšanai nepieciešamo IT sistēmu izstrādes prasību sagatavošanu, sadarbībā ar ārpakalpojumu sniedzējiem nodrošināt sistēmu tehniskās izstrādes, attīstības un uzturēšanas procesus.
 • Koordinēt, īstenot un uzraudzīt iestādes tēla veidošanas, reklāmas un mārketinga procesus, nodrošinot Iestādes atpazīstamību, pozitīva tēla uzturēšanu sabiedrībā un Iestādes rīkoto pasākumu rentabilitāti.
 • Nodrošināt Iestādes vizuālā tēla un identitātes izveides, pilnveidošanas un uzturēšanas procesus.
 • Organizēt un koordinēt Iestādes reprezentācijas pasākumus un ar to saistīto materiālu iegādi.
 • Izstrādāt Iestādes prezentācijas, pēc nepieciešamības prezentēt Iestādi.
 • Koordinēt iestādes realizēto projektu plānu un atskaišu sagatavošanas procesus un nodrošināt ar iestādes projektu realizāciju saistīto statistikas datu apkopošanu un nodošanu augstākstāvošām iestādēm.
 • Dibināt, uzturēt un pilnveidot kontaktus ar vietēja un starptautiska mēroga kultūras iestādēm un organizācijām, tostarp Rīgas valstspilsētas un Latvijas kultūras iestādēm un dažādām sabiedriskām organizācijām.
 • Organizēt un koordinēt Iestādes iekšējās un ārējās komunikācijas procesus.
 • Koordinēt un nodrošināt Iestādes sabiedrisko attiecību procesus un komunikācijas plānu izstrādi.
 • Koordinēt un uzraudzīt iestādes digitālā mārketinga kanālus, to attīstību, efektivitāti un satura piepildījumu, veicinot Iestādes pozitīva tēla uzturēšanu un Iestādes realizēto projektu rentabilitāti.

Prasības pretendentiem:

 • Valsts valodas prasme C2 līmenī.
 • Angļu un krievu valodas prasmes B2 vai C līmenī.
 • Augstākā izglītība vadības zinātnēs, ekonomikā, mārketingā un/vai IT jomā.
 • Pieredze līdzvērtīgā amatā ne mazāk kā 2 gadi.
 • Zināšanas un iemaņas iestādes stratēģiskajā vadībā, procesu vadībā, mārketingā, sabiedriskajās attiecībās un IT programmu izstrādē.
 • Datorprasmes: MS Office programmas un rīki pieredzējuša lietotāja līmenī, t.sk. MS Outlook, MS Teams. Iemaņas darbā ar internetvietņu satura vadības un klientu apkalpošanas programmatūrām, iemaņas darbā ar prezentāciju izstrādes rīkiem.
 • Spēja pārvaldīt un analizēt lielus datu apjomus.
 • Vēlamās personības īpašības: stratēģiska domāšana, precizitāte, godīgums, labas komunikācijas prasmes.

Piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu;
 • iespēju strādāt radoši un ar iniciatīvu;
 • sociālās garantijas;
 • mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus.

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule.

Atalgojums: EUR 1647 pirms nodokļu nomaksas.

Darba vieta: Rīgā, Ropažu ielā 2 (VEF Kultūras pils).

Pieteikties vakancei, līdz 2022.gada 14. augustam, sūtot CV uz adresi  ziemelriga@riga.lv vai iesniedzot personīgi VEF Kultūras pils biļešu kasē ar norādi: Pieteikums Direktores vietnieka/-ces vakancei.

 


Rīgas pilsētas pašvaldības kultūras iestāde
Ziemeļrīgas kultūras apvienība,
reģ. Nr. 90011524360

aicina pieteikties darbam uz
Apkopēja (-as)
amatu uz nenoteiktu laiku


Galvenie amata pienākumi:

 • Veikt telpu uzkopšanu, izmantojot racionālus darba paņēmienus;
 • Plānot un organizēt savu darbu līdz plkst 9.00, pēc plkst. 17.00 un pēc nepieciešamības saskaņā ar pasākumu grafiku.

Prasības pretendentiem:

 • valsts valodas prasme pamata līmeņa augstākajā pakāpē - A2;
 • pamata izglītība;
 • mazgāt grīdas, uzkopt sanitāros mezglus, stikla un spoguļu virsmas;
 • mazgāt logus un durvis uzkopjamajās telpās;
 • slaucīt putekļus un tīrīt mēbeles telpās;
 • kopt telpaugus telpās;
 • vēlamās personības īpašības: precizitāte, strādīgums, godīgums.

Piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu;
 • iespēju strādāt radoši un ar iniciatīvu;
 • sociālās garantijas;
 • mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus.

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās pieredzes apraksts (CV);

Atalgojums: EUR 530 pirms nodokļu nomaksas.

Darba vieta: Rīgā, Ostas prospektā 11 (Mežaparka Lielā estrāde).

Pieteikties vakancei, līdz 2022.gada 15. aprīlim, sūtot CV uz adresi  ziemelriga@riga.lv vai iesniedzot personīgi VEF Kultūras pils biļešu kasē ar norādi: Pieteikums apkopēja vakancei, vai zvanot pa tālruni 26293661.

 

Drukāt sadaļu