Vakances

Skaņu režisors

Galvenais speciālists (video)

Galvenais mākslinieks

Galvenais ekonomists

Apkopējs (-ja)

Projektu koordinators

Galvenais sabiedrisko attiecību speciālists (digitālais mārketings)


Publicēts 23.08.2021.

Rīgas pilsētas pašvaldības kultūras iestāde
Ziemeļrīgas kultūras apvienība,
reģ. Nr. 90011524360

aicina pieteikties darbam uz
Skaņu režisora
amatu uz nenoteiktu laiku


Galvenie amata pienākumi:

 • sadarbībā ar kultūras pasākumā iesaistītajiem māksliniekiem un atbilstoši kultūras pasākuma koncepcijai, savas kompetences robežās ar Iestādes rīcībā esošajām iekārtām un tehnoloģijām nodrošināt Iestādes un Iestādes klientu rīkoto pasākumu kvalitatīvu apskaņošanu;
 • nodrošināt pasākumu apskaņošanu Iestādes telpās, iestādes pieguļošajā āra teritorijā un citās telpās ārpus iestādes saskaņā ar ikmēneša darba grafikiem;
 • darbs skaņu ierakstu studijā, nodrošinot skaņu ierakstīšanu un apstrādi;
 • būt atbildīgam par Iestādes skaņas iekārtu apsaimniekošanu un uzturēšanu darba kārtībā, nepieciešamības gadījumā konsultēt klientus par skaņas tehnikas ekspluatācijas iespējām;
 • iesniegt  Iestādes nodaļas vadītājam priekšlikumus par nepieciešamo tehnikas vienību, materiālu un instrumentu iegādi darba vajadzībām.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstoša  augstākā izglītība vai arī pieredze šāda darba veikšanai ne mazāk kā 3 gadi;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • labas krievu un angļu valodas prasmes mutvārdos un rakstiski;
 • labas iemaņas darbā ar mūsdienīgu skaņu pulšu un citu skaņu iekārtu vadības sistēmām;
 • augsta atbildība, uzmanība un precizitāte darba uzdevumu izpildē.

Piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu;
 • iespēju strādāt radoši un ar iniciatīvu;
 • sociālās garantijas;
 • mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus.

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • motivēta pieteikuma vēstule.

Atalgojums: EUR 1093 pirms nodokļu nomaksas.

Darba vieta: Rīgā, Ropažu ielā 2 (VEF Kultūras pils), Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā 36 (Kultūras pils Ziemeļblāzma), Rīgā, Ostas prospektā 11 (Mežaparka Lielā estrāde).

Pieteikties vakancei, līdz 2021.gada 5.septembrim, sūtot CV un motivācijas vēstuli uz adresi ziemelriga@riga.lv vai iesniedzot personīgi VEF Kultūras pils biļešu kasē ar norādi: Pieteikums Skaņu režisora vakancei.

Par otrās kārtas atlasi paziņosim uz Jūsu norādīto tālruni vai e-pastu.


Publicēts 23.08.2021.

Rīgas pilsētas pašvaldības kultūras iestāde
Ziemeļrīgas kultūras apvienība,
reģ. Nr. 90011524360

aicina pieteikties darbam uz
Galvenā speciālista (video)
amatu uz nenoteiktu laiku


Galvenie amata pienākumi:

 • sadarbībā ar kultūras pasākumā iesaistītajiem organizatoriem un māksliniekiem un atbilstoši kultūras pasākuma koncepcijai, savas kompetences robežās ar iestādes rīcībā esošajām iekārtām un tehnoloģijām nodrošināt iestādes un iestādes klientu rīkoto pasākumu kvalitatīvu video projekciju.
 • nodrošināt pasākumu video projekciju iestādes telpās, iestādes pieguļošajā āra teritorijā un citās telpās ārpus iestādes saskaņā ar ikmēneša darba grafikiem.
 • sagatavot video partitūras dažādu iestādes rīkoto pasākumu video pārraidīšanai.
 • būt atbildīgam par iestādes video iekārtu apsaimniekošanu un uzturēšanu darba kārtībā, nepieciešamības gadījumā konsultēt klientus par video tehnikas ekspluatācijas iespējām.
 • iesniegt  iestādes nodaļas vadītājam (pasākumu un projektu tehniskā vadība) priekšlikumus par nepieciešamo tehnikas vienību, materiālu un instrumentu iegādi darba vajadzībām.
 • sagatavot iestādē nepieciešamā un izmantotā video aprīkojuma tehniskās specifikācijas prasības (video iekārtas, statīvu konstrukcijas utml.)  iestādes organizēto iepirkumu procedūru tehniskās bāzes sagatavošanai. nepieciešamības gadījumos konsultēt tehnisko specifikāciju (video iekārtas, statīvu konstrukcijas utml.) sagatavošanas procesā iepirkumu procedūru izsludināšanai par video iekārtām, kas nepieciešamas iestādes rīkotajiem pasākumiem.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstoša  augstākā izglītība vai arī pieredze šāda darba veikšanai ne mazāk kā 3 gadi;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • labas krievu un angļu valodas prasmes mutvārdos un rakstiski;
 • labas zināšanas un iemaņas darbā ar aktuālajām pasākumu video projekcijas datorprogrammām,  kā arī MS Word, MS Excel, MS Outlook;
 • augsta atbildība, uzmanība un precizitāte darba uzdevumu izpildē.

Piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu;
 • iespēju strādāt radoši un ar iniciatīvu;
 • sociālās garantijas;
 • mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus.

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • motivēta pieteikuma vēstule.

Atalgojums: EUR 1095 pirms nodokļu nomaksas.

Darba vieta: Rīgā, Ropažu ielā 2 (VEF Kultūras pils), Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā 36 (Kultūras pils Ziemeļblāzma), Rīgā, Ostas prospektā 11 (Mežaparka Lielā estrāde).

Pieteikties vakancei, līdz 2021.gada 5.septembrim, sūtot CV un motivācijas vēstuli uz adresi ziemelriga@riga.lv vai iesniedzot personīgi VEF Kultūras pils biļešu kasē ar norādi: Pieteikums Galvenā speciālista (video) vakancei.

Par otrās kārtas atlasi paziņosim uz Jūsu norādīto tālruni vai e-pastu.


Publicēts 23.08.2021.

Rīgas pilsētas pašvaldības kultūras iestāde
Ziemeļrīgas kultūras apvienība,
reģ. Nr. 90011524360

aicina pieteikties darbam uz
Galvenā mākslinieka
amatu uz pusslodzi, uz nenoteiktu laiku


Galvenie amata pienākumi:

 • izstrādāt Ziemeļrīgas kultūras apvienības (turpmāk – Iestāde) vajadzībām visa veida drukātās reklāmas materiālu, prezentmateriālu, digitālās reklāmas baneru, prezentācijas materiālu, fasādes baneru u.tml. dizainus, veikt maketēšanu, sagatavot drukas failus u.tml. pēc nepieciešamības;
 • strādāt Iestādes korporatīvās identitātes ietvarā, veidojot un akcentējot mārketinga dizainus Iestādes pozitīva tēla, atpazīstamības un pārdošanas rezultātu veicināšanai;
 • piedalīties Iestādes rīkoto izstāžu un VEF vēstures muzeja eksponātu iekārtošanā, veidot dizainu to izvietojumam un noformējumam;
 • izstrādāt digitālo izstāžu noformējumu.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība vai pieredze drukas un digitālo mārketinga materiālu izstrādē;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • krievu valoda labā līmeni un angļu valodas prasme sarunvalodas līmenī un rakstiski;
 • teicamas prasme darbā ar Adobe CC grafiskajām programmām: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, u.c.
 • augsta atbildība, uzmanība un precizitāte darba uzdevumu izpildē.

Piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu;
 • iespēju strādāt radoši un ar iniciatīvu;
 • sociālās garantijas;
 • mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus.

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • motivēta pieteikuma vēstule.

Atalgojums: EUR 546.50 pirms nodokļu nomaksas.

Darba vieta: Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā 36 (Kultūras pils Ziemeļblāzma).

Pieteikties vakancei, līdz 2021.gada 5.septembrim, sūtot CV un motivācijas vēstuli uz adresi ziemelriga@riga.lv vai iesniedzot personīgi VEF Kultūras pils biļešu kasē ar norādi: Pieteikums Galvenā mākslinieka vakancei.

Par otrās kārtas atlasi paziņosim uz Jūsu norādīto tālruni vai e-pastu.

 


Publicēts 23.08.2021.

Rīgas pilsētas pašvaldības kultūras iestāde
Ziemeļrīgas kultūras apvienība,
reģ. Nr. 90011524360

aicina pieteikties darbam uz
Galvenā ekonomista
amatu uz nenoteiktu laiku


Galvenie amata pienākumi:

 • Piedalīties Ziemeļrīgas kultūras apvienības (turpmāk – Iestāde) budžeta plānošanā, sastādīšanā un tā izpildes uzraudzībā.
 • Sagatavot finansiālus aprēķinus/ materiālus saimniecisko u.c. līgumu noslēgšanai.
 • Veikt Iestādes saņemto rēķinu apmaksas virzības koordinēšanu un veikt to digitalizācijas procesu.
 • Izrakstīt rēķinus par Iestādes telpu lietošanu u.c. un veikt to apmaksas kontroli.
 • Sagatavot finanšu atskaites/ pārskatus par Iestādes realizētajiem projektiem un veiktajiem iepirkumiem.
 • Veikt personāla darba laika uzskaites plānošanu atbilstoši budžeta nodrošinājumam, pēc nepieciešamības sagatavot personāla  rīkojumu u.c. personāla dokumentus.
 • Veikt rēķinu un citu dokumentu reģistrāciju un dokumentu plūsmas kontroli Rīgas domes vienotajās informācijas sistēmās – UDV.RIGA.LV, RDLIS, ACTOERP, FITEKIN un citās pēc nepieciešamības.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība ekonomikā, grāmatvedības vai finanšu jomā.;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • labas krievu un angļu valodas prasmes mutvārdos un rakstiski;
 • darba pieredze ekonomikas un/vai finanšu analīzes jomā,;
 • zināšanas un iemaņas darbā ar datorprogrammām MS Word, MS Outlook, MS Excel.
 • augsta atbildība, uzmanība un precizitāte darba uzdevumu izpildē

Piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu;
 • iespēju strādāt radoši un ar iniciatīvu;
 • sociālās garantijas;
 • mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus.

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • motivēta pieteikuma vēstule.

Atalgojums: EUR 1095 pirms nodokļu nomaksas.

Darba vieta: Rīgā, Ropažu ielā 2 (VEF Kultūras pils)

Pieteikties vakancei, līdz 2021.gada 5.septembrim, sūtot CV un motivācijas vēstuli uz adresi ziemelriga@riga.lv vai iesniedzot personīgi VEF Kultūras pils biļešu kasē ar norādi: Pieteikums Galvenā ekonomista vakancei.

Par otrās kārtas atlasi paziņosim uz Jūsu norādīto tālruni vai e-pastu.


Publicēts 23.08.2021.

Rīgas pilsētas pašvaldības kultūras iestāde
Ziemeļrīgas kultūras apvienība,
reģ. Nr. 90011524360

aicina pieteikties darbam uz
Apkopēja (-as)
amatu uz nenoteiktu laiku


Galvenie amata pienākumi:

 • Veikt telpu uzkopšanu, izmantojot racionālus darba paņēmienus;
 • Plānot un organizēt savu darbu līdz plkst 9.00, pēc plkst. 17.00 un pēc nepieciešamības saskaņā ar pasākumu grafiku.

Prasības pretendentiem:

 • valsts valodas prasme pamata līmeņa augstākajā pakāpē - A2;
 • pamata izglītība;
 • mazgāt grīdas, uzkopt sanitāros mezglus, stikla un spoguļu virsmas;
 • mazgāt logus un durvis uzkopjamajās telpās;
 • slaucīt putekļus un tīrīt mēbeles telpās;
 • kopt telpaugus telpās;
 • vēlamās personības īpašības: precizitāte, strādīgums, godīgums.

Piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu;
 • iespēju strādāt radoši un ar iniciatīvu;
 • sociālās garantijas;
 • mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus.

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • motivēta pieteikuma vēstule.

Atalgojums: EUR 530 pirms nodokļu nomaksas.

Darba vieta: Rīgā, Ostas prospektā 11 (Mežaparka Lielā estrāde).

Pieteikties vakancei, līdz 2021.gada 5.septembrim, sūtot CV un motivācijas vēstuli uz adresi ziemelriga@riga.lv vai iesniedzot personīgi VEF Kultūras pils biļešu kasē ar norādi: Pieteikums apkopēja vakancei.

Par otrās kārtas atlasi paziņosim uz Jūsu norādīto tālruni vai e-pastu.


Publicēts 23.08.2021.

Rīgas pilsētas pašvaldības kultūras iestāde
Ziemeļrīgas kultūras apvienība,
reģ. Nr. 90011524360

aicina pieteikties darbam uz
Projektu koordinatora
amatu uz nenoteiktu laiku


Galvenie amata pienākumi:

 • sagatavot un iesniegt projektus finansējuma piesaistei, koordinēt un uzraudzīt projektu īstenošanas gaitu, uzturēt projekta dokumentāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, gatavot saturiskās atskaites;
 • apkopot, analizēt un sagatavot projektam nepieciešamo dokumentāciju un materiālus, sekot projekta norises plānam, informēt projekta vadītāju par projekta īstenošanas gaitu un progresu, dibināt un uzturēt kontaktus ar iesaistītajām institūcijām un personām, koordinēt tikšanās un citus pasākumus projekta ietvaros;
 • sagatavot pārskatus par projektu izpildes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem;
 • sadarboties ar masu medijiem, gatavot preses relīzes un apskatus par iestādes rīkotajiem pasākumiem un īstenotajiem projektiem, uzturēt informāciju un aktualitātes iestādes sociālo tīklu kontos un interneta mājas lapā savas kompetences un projektu ietvaros;
 • organizēt sadarbību ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, piesaistīt sadarbības partnerus un atbalstītājus;
 • plānot un organizēt savu darbu, veikt darbu saskaņā ar iestādes māksliniecisko vadītāju norādījumiem.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība, vēlams humanitāro zinātņu nozarē;
 • darba pieredze kultūras vai projektu vadības jomā ne mazāk kā viens gads;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • krievu valoda labā līmenī un angļu valodas prasme sarunvalodas līmenī;
 • labas zināšanas un iemaņas darbā ar datorprogrammām MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Powerpoint, interneta pārlūkiem un darbā ar sociālo tīklu kontu apkalpošanu;
 • augsta atbildība, uzmanība un precizitāte darba uzdevumu izpildē.

Piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu;
 • iespēju strādāt radoši un ar iniciatīvu;
 • sociālās garantijas;
 • mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus.

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • motivēta pieteikuma vēstule.

Atalgojums: EUR 1095 pirms nodokļu nomaksas.

Darba vieta: Rīgā, Ropažu ielā 2 (VEF Kultūras pils) vai Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā 36 (Kultūras pils Ziemeļblāzma).

Pieteikties vakancei, līdz 2021.gada 5.septembrim, sūtot CV un motivācijas vēstuli uz adresi ziemelriga@riga.lv vai iesniedzot personīgi VEF Kultūras pils biļešu kasē ar norādi: Pieteikums Projektu koordinatora vakancei.

Par otrās kārtas atlasi paziņosim uz Jūsu norādīto tālruni vai e-pastu.


Publicēts 23.08.2021.

Rīgas pilsētas pašvaldības kultūras iestāde
Ziemeļrīgas kultūras apvienība,
reģ. Nr. 90011524360

aicina pieteikties darbam uz
Galvenā sabiedrisko attiecību speciālista (digitālais mārketings)
amatu uz nenoteiktu laiku


Galvenie amata pienākumi:

 • sadarboties ar masu medijiem (laikrakstiem, televīziju, žurnāliem, avīzēm, portāliem), informācijas izvietošanai par Rīgas pašvaldības “Ziemeļrīgas kultūras apvienību” (turpmāk – Iestāde) un tās rīkotajām norisēm to popularitātes, pieprasījuma un publicitātes veicināšanai;
 • nodrošināt Iestādes tīmekļvietņu un sociālo tīklu kontu apkalpošanu, satura plānošanu, izstrādi, aktualizēšanu un publicēšanu;
 • gatavot un pielāgot tīmekļvietņu un sociālo kontu ziņas, atspoguļojot Iestādes aktualitātes, viedokli un piedāvājumus;
 • piedalīties Iestādes digitālo mārketinga kanālu un masu mediju komunikācijas plānu izstrādē, koordinēt un nodrošināt attiecīgās informācijas vai reklāmu publicēšanu;
 • piedalīties Iestādes informatīvo kampaņu un pasākumu plānošanā, organizēšanā un koordinēšanā, nodrošināt to atspoguļošanu masu medijos un digitālā mārketinga kanālos.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība mārketinga un/vai sabiedrisko attiecību jomā;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • labas krievu un angļu valodas prasmes mutvārdos un rakstiski;
 • darba pieredze sabiedrisko attiecību un/vai digitālā mārketinga jomā, prasme administrēt sociālo tīklu kontus, izpratne un vēlme strādāt ar tīmekļvietņu satura vadības sistēmām, zināšanas par Googe Adwords un SEO principiem;
 • zināšanas un iemaņas darbā ar datorprogrammām MS Word, MS Outlook, MS PowerPoint, MS Teams, Zoom, Facebook Business Suite, Google Ads Editor un/vai video un/vai attēlu rediģēšanas programmām.

Piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu;
 • iespēju strādāt radoši un ar iniciatīvu;
 • sociālās garantijas;
 • mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus.

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • motivēta pieteikuma vēstule.

Atalgojums: EUR 1095 pirms nodokļu nomaksas.

Darba vieta: Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā 36 (Kultūras pils “Ziemeļblāzma”).

Pieteikties vakancei, līdz 2021.gada 5.septembrim, sūtot CV un motivācijas vēstuli uz adresi ziemelriga@riga.lv vai iesniedzot personīgi VEF Kultūras pils biļešu kasē ar norādi: Pieteikums Galvenā sabiedrisko attiecību speciālista vakancei.

Par otrās kārtas atlasi paziņosim uz Jūsu norādīto tālruni vai e-pastu.

Drukāt sadaļu