Aktuāli

Latvijas novadu deju kolektīvu koncertu cikls „AR SIRDI DEJĀ UN SVĒTKOS”  pēc savas būtības ir saistīts ar Latvijas valsts simtgades svinību daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pasākumu un norišu sagatavošanu un īstenošanu atbilstoši Latvijas valsts simtgades vēstījumam ES ESMU LATVIJA ar mērķi apzināt, popularizēt un saglabāt visu Latvijas Deju svētku virsvadītāju daiļradi nākamām paaudzēm, kā arī godinat Latvijas valsts nozīmīgas personības, kas dažādos laikos ziedojušas savu dzīvi, savas zināšanas un talantus Latvijai un caur saviem  tautas deju kolektīvu dalībniekiem un viņu ģimenēm veicinājušas Latvijas kultūras tradīciju un vērtību saglabāšanu attīstību un nodošanu nākamajām paaudzēm.

Latvijas novadu deju kolektīvu koncertu cikla „AR SIRDI DEJĀ UN SVĒTKOS”   režisore Anna Jansone, scenogrāfs Visvaldis Asaris, mākslinieciskais vadītājs Jānis Marcinkevičs.

Latvijas novadu deju kolektīvu koncertu ciklā „AR SIRDI DEJĀ UN SVĒTKOS”   piedalīsies  un Latvijas Vispārējo Dziesmu un Deju svētku virsvadītāju dejas izdejos Latvijas novadu deju kolektīvi, kuriem ir bijusi vai patreiz ir mākslinieciskā saikne ar deju svētku virsvadītājiem – TDA Liesma, TDA Dancis, TDA Dzintariņš, JDK Austris,  JDA Bramaņi,  VPDK  Daiļrade, TDK Dzīpars, TDA Līgo, VPDK Mana Rotaļa, VPDK Oglīte,TDA Rotaļa,     BDK Skabardzēni, TDA Teiksma, TDA Vektors, VPDK Vektors, TDK Zalktis,  TDA Zelta sietiņš,  LNO baleta mākslinieki, SDK Baltābele,  VPDK Dziga, TDA Gauja,  TDA Katvari,   SDA Laima, JDK Pūpolītis, JDA Sadancis, VPDK Svīta, JDA Ūsiņš, VPDK Vidums, TDA Vidzeme.

Koncerts 2 daļās, ar starpbrīdi.

Organizē: Sabiedriskā labuma organizācija Biedrība „Deju kolektīvu apvienība „Liesma””, tālr. Nr. 29178220

Drukāt sadaļu