Aktuāli

Jāņa Zābera vokālais sniegums visplašākajā mūzikas spektrā aizvien nav pārspēts. Viņš dziedājis ne tikai operu ārijas lielākajos opernamos (“La Scala” Itālijā, “Lielais teātris” Maskavā, “Marinskas operteātris” Sankt-Pēterburgā un citi), bet arī koncertos un studiju ierakstos.

Jānis Zābers mūsu dzirdes priekšstatos atstājis spožu, plašu, samtaini piesātinātu un īpašu balss skanējumu, atgādinot vispārzināmo patiesību, ka īsteni sekmīgs dziedātājs ir spējīgs apliecināt savas vokālās prasmes visdažādākajos mūzikas žanros un veidos. Tāpēc konkursa programma tiek sakņota Jāņa Zābera radošajā biogrāfijā un konkursantiem dots uzdevums atskaņot to vokālo mūziku, kuru savulaik dziedājis mūsu izcilais tautietis – tautas dziesmas acapella sniegumā, kamermūziku, romances, estrādes un bērnu dziesmas, neapolitāniešu dziesmas un operu ārijas.

Jāņa Zābera I Starptautiskais vokālistu konkurss tiek organizētas trīs kārtās no š.g. 28.  līdz 30. septembrim. Tajā aicināti piedalīties dažādu valstu mūzikas skolu, vidusskolu, koledžu un mūzikas augstskolu studenti un absolventi vecumā no 10 līdz 35 gadiem. Taču tajā var piedalīties arī audzēkņi, kas vokālo mākslu mācās privātās skolās vai privāti pie vokālās nozares speciālistiem. Pieteikumi tiek gaidīti līdz pat 31. augustam.

Konkursa kārtas būs atklātas kā koncerti. Konkursanti un interesenti varēs apmeklēt visas konkursa dienas. Konkursu organizē – biedrība “Vocale”, kuras biedri, izmantojot savas profesionālas spējas, izglītību un pieredzi, aktīvi iesaistās dažādās izglītības, kultūras un mākslas procesu norisēs. Konkursa mākslinieciskais vadītājs Dr.paed. Edgars Kramiņš ir tā idejas autors. Pēc profesijas muzikālā teātra aktieris, režisors un vokālais pedagogs.

Interesenti par konkursu var uzzināt mājas lapā: www.zaberscompetition.lv.

Video

Organizē: Vocale, biedrība

Drukāt sadaļu