Aktuāli

Integratīvā mākslas festivāla Nāc līdzās! šīgada moto: "Latvija pēc 100", kas ļauj dalībniekiem vaļu brīvai fantāzijai, kāda gan varētu būt mūsu dzimtene pēc 100 gadiem. Festivāla Lielkoncertā piedalīsies bērni un jaunieši, kā arī pieaugušie dalībnieki ar īpašām vajadzībām no visas Latvijas – labāko priekšnesumu izpildītāji no četriem reģionālajiem Nāc līdzās! festivāliem, kuri noritēja martā un aprīlī. Priekšnesumi būs visdažādākajos skatuves mākslas žanros – gan dziesmas un dejas, gan teatrāli uzvedumi, gan mūzikas instrumentu spēles. Un, kā allaž, koncerta noslēgumā visus iepriecinās kāds īpašais viesis - populārs mūziķis.

Organizē: Nodibinājums “Fonds Nāc līdzās!”

Drukāt sadaļu