Aktuāli

Koncertā “Dzīparoti deju raksti” tiks atzīmēta Sabiedriskā labuma organizācijas  “Biedrība „Deju kolektīvu apvienība „Liesma”” Bērnu deju ansambļa “Dzīpariņš” 25 gadu jubileja. Būs skaists un paliekošs notikums dejotāju dzīvē. Koncertā satiksies dažādu paaudžu dejotāji, draugi, atbalstītāji un deju mīļi.

„Dzīpariņš” – šodien tie ir ap 100 dejotgribošu bērnu vecumā no 2,6 – 16 gadiem. Deju kolektīva vadītāja ir Renāte Linde, pedagogi – Alise Dzelkalēja un Ričards Jerāns, koncertmeistares Agita Galzona un Gunta Bartlija.

Koncertā tiks izdejotas iemīļotas dažādu autoru dejas gan arī Renātes Lindes radītās dejas.

BDA “Dzīpariņš” turpina kopt, attīstīt un popularizēt latviešu tautas deju tradīcijas Latvijā, kā arī ārpus Latvijas robežām. Ik viens dejotājs “Dzīpariņā” var iegūt daudz jaunu draugu, izkopt savu stāju vai doties koncertbraucienos uz citām valstīm. Galvenais „Dzīpariņā” - dejā rast prieku, pilnveidot prasmi dejot, uztvert mūzikas raksturu, izkopt stāju, sajust daudzveidīgo ritma pasauli, un atklāt dejas burvību. Bērniem patīk dejot, viņi priecājas, ja cilvēki sajūt viņu mīlestību uz deju.

Koncertu veido:

  1. BDA “Dzīpariņš” vadītāja Renāte Linde.
  2. Koncerta režisore Laila Baumane.
  3. Koncerta māksliniece Laila Kocere.
  4. Ap 150 koncerta dalībnieki.

Organizē: Sabiedriskā labuma organizācija Biedrība „Deju kolektīvu apvienība „Liesma””

Drukāt sadaļu