VEF KULTŪRAS PILS

U.Muzikanta foto

Rīgas pašvaldības kultūras iestāde VEF Kultūras pils celta kā kultūras centrs un darbojas kopš 1960.gada, kad jaunuzceltais nams tika nodots valsts uzņēmuma VEF – tolaik lielākā un bagātākā elektrosakaru aparatūras ražotāja – pārziņā.

VEF (Valsts elektrotehniskā fabrika) savu darbību uzsāka 1919.gadā kā maza darbnīca ar 5 strādājošajiem, līdz 1990.gadam attīstoties par lielāko Latvijas uzņēmumu, kurā darbavietas tika nodrošinātas 20 tūkstošiem darbinieku. Deviņdesmitajos gados, atgūstot valsts neatkarību, pārmaiņas skāra visus lielos uzņēmumus, tostarp VEF, kas tika pārstrukturizēts un faktiski likvidēts. Pašlaik atmiņas par VEF kā vēsturiska liecība iemūžināta vien Kultūras pils nosaukumā.

No 1960. līdz 1992. gadam VEF nodrošināja Kultūras pils saimniecisko darbību, finansēja materiāli tehnisko bāzi un apkalpojošā un tehniskā personāla atalgojumu; administrācijas un māksliniecisko kolektīvu vadītāju darbu apmaksāja republikas arodbiedrība. No 1992. līdz 2002. gadam Kultūras pils darbība lielākoties tika balstīta pašfinansējumā, pilsētai apmaksājot kolektīvu pedagogu algas un atsevišķus kultūras pasākumus, bet no 2002. gada 29. janvāra kultūras pils tika pārņemta Rīgas Domes Kultūras pārvaldes pakļautībā.

Laikā, kamēr VEF Kultūras pils atradās rūpnīcas paspārnē, kultūras centram tika piešķirts nosaukums Kultūras un tehnikas pils, jo visi jaunākie tehnoloģiskie sasniegumi tika prezentēti un izstādīti Kultūras pils telpās. Pilnveidojot profesionālo izaugsmi, tika rīkoti lietišķie konkursi, profesiju un darba pārmantojamības vakari. Visi lielākie rūpnīcas svinīgie pasākumi, sarīkojumi, godināšanas, nozīmīgas jubilejas un atpūtas vakari tika uzticēti VEF Kultūras pils kolektīva un māksliniecisko ansambļu radošajam izpildījumam.

VEF Kultūras pilī rodami Latvijas estrādes un vieglās mūzikas žanra pirmsākumi (dažādos kolektīvos darbojušies L.Vaikule, J.Krūzītis, A.Lihtenbergs, I.Stepānova, M.Naumova u.c.). Arī sporta deju sākumposms saistāms ar VEF Kultūras pili, un tagadējie sporta deju klubu vadītāji un federācijas vadošie darbinieki ir bijušie VEF Kultūras pils audzēkņi. Mākslas un kultūras jomā darbojas daudzas personības, kam savulaik bijusi cieša saistība ar VEF Kultūras pili, tostarp baletdejotājas Z.Ersa un A.Baumane, režisori A.Kublinskis un V.Lūriņš, aktrises M.Šneidere un K.Tatārinova, aktieri R.Ancāns, E.Girgensons un I.Brakovskis, TV žurnālisti E.Zariņš un A.Birzule, Mūzikas Akadēmijas prorektors A.Luste u.c.
Uz VEF Kultūras pils skatuves ir spēlējuši visi Latvijas profesionālie teātri, uzstājušies dažādu pasaules valstu mākslinieki, VEF Kultūras pils telpās ir noritējuši dažādi starptautiski forumi un kongresi, rīkotas starptautiskas mākslas izstādes.

VEF Kultūras pils vienmēr ir bijusi un arī pašlaik ir Latvijas lielākais kultūras centrs ar daudziem mākslinieciskajiem kolektīviem un studijām (šobrīd 48), kur darbojas gan pirmskolas vecuma bērni, gan pusaudži, gan vidējās un vecākās paaudzes ļaudis. Kolektīvos, ansambļos un pulciņos darbojas apmēram 3000 dalībnieku vecumā no 3 līdz 80 gadiem. Kultūras pils var lepoties ar kolektīvu vadītāju – profesionālu mākslinieku un pedagogu – radošo, daudzveidīgo un pašaizliedzīgo darbu, kolektīvu sasniegumiem republikas organizētajās skatēs un konkursos, kā arī starptautiskajos festivālos. VEF Kultūras pils kori un deju kolektīvi ikreiz piedalās Vispārējos Latviešu Dziesmu un deju svētkos.
VEF Kultūras pils mākslinieciskie kolektīvi un studijas vienmēr laipni gaida jaunus dalībniekus, kuri sīkāku informāciju par jebkuru pašdarbības kolektīvu var iegūt zvanot pa tālruni 67181627, 67181631.

VEF Kultūras pils regulāri rīko savu māksliniecisko kolektīvu koncertus, ik gadu vairākus veltot labdarībai, kā arī uztur spēkā gadskārtu ieražu svinēšanas tradīcijas. VEF Kultūras pils telpās tiek rīkotas Rīgas skolu deju kolektīvu skates un atlases konkursi Deju svētkiem, deju modelēšanas semināri republikas deju kolektīvu pedagogiem, Rīgas un Rīgas rajona koru sadziedāšanās festivāli un skates. Ikgadējo pasākumu skaitā ir arī Rīgas amatierteātru festivāls – skate “Rīga spēlē teātri”, visu pilsētas tēlotājmākslas studiju izstāde Mākslas dienās un festivāls bērniem ar īpašām vajadzībām “Nāc līdzās”.

VEF Kultūras pils izīrē telpas dažādiem koncertiem, izstādēm, konferencēm, kongresiem, akcijām, jubilejām, mācību iestāžu izlaidumiem, viesizrādēm u.tml. Tiek piedāvāta iespēja citu organizāciju rīkotajos pasākumos izmantot VEF Kultūras pils kolektīvu dalību un priekšnesumus.
Par telpu nomu interesēties zvanot VEF Kultūrs pils vadītājai Lienei Kubiļus, tālr.Nr. 25488536, liene.kubilus@riga.lv