Pasākumu fotografēšana/filmēšana

Informācija par VEF Kultūras pils rīkoto pasākumu fotografēšanu un/vai filmēšanu, foto/video uzglabāšanu un publicēšanu


2018. gada 25. maijā Latvijā spēkā stājās Vispārējā datu aizsardzības regula (turpmāk - Regula).

  1. Ievērojot Regulas nosacījumus, informējam, ka VEF Kultūras pils rīkotie pasākumi var tikt fotografēti un/vai filmēti VEF Kultūras pils publicitātes un vēsturiskām vajadzībām. Piedaloties un apmeklējot VEF Kultūras pils rīkotos publiskos pasākumus, Jūs piekrītat foto un/vai video uzņemšanai pasākumu laikā un to izvietošanai VEF Kultūras pils un Rīgas pilsētas pašvaldības interneta vietnēs, un sociālo tīklu lapās.
  2. Informējam, ka Jums ir tiesības iebilst pret sevis fotografēšanu vai filmēšanu, paziņojot par to fotogrāfam/videooperatoram pasākuma laikā. Pēc foto vai video publicēšanas Jūs varat sazināties ar VEF Kultūras pils administrāciju, rakstot uz e-pastu vefkp@riga.lv, ja vēlaties konkrētu foto vai video dzēst vai anonimizēt (aizklāt). Jums ir tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja uzskatāt, ka VEF Kultūras pils nelikumīgi apstrādā Jūsu personas datus.
  3. VEF Kultūras pils informē, ka personas datu pārzinis datu apstrādei ir Rīgas pilsētas  pašvaldība (VEF Kultūras pils), kontaktinformācija: Ropažu iela 2, Rīga, LV-1039, e-pasts: vefkp@riga.lv. Personas datu aizsardzības speciālists – Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, adrese – Kr.Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālr. 67012051.
  4. Personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamatojums ir VEF Kultūras pils nolikums, kas izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un likumu “Par pašvaldībām”, kas paredz VEF Kultūras pilij nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldības kultūras procesus, kultūras vērtību un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, pētīšanu un popularizēšanu, kā arī materiālo  un nemateriālo kultūras vērtību uzkrāšanu, dokumentēšanu un saglabāšanu.
  5. VEF Kultūras pils pasākumos iegūtos personu datus – foto un/vai video formātā - glabās VEF Kultūras pils un Rīgas pilsētas pašvaldības interneta vietņu un sociālo tīklu lapās 5 (piecus) gadus pēc to publicēšanas. Dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad to paredz spēkā esoši tiesību akti un pieprasa tiesībsargājošās iestādes.
  6. Par foto un/vai video​​​ materiāliem​, kuros ir fiksēti personas dati no pasākumiem, ko organizē trešās personas VEF Kultūras pils telpās, VEF Kultūras pils atbildību neuzņemas, šādos gadījumos Jums ir tiesības iebilst pret sevis fotografēšanu un/vai filmēšanu , paziņojot par to fotogrāfam/videooperatoram pasākuma laikā vai arī vēršoties pie pasākuma organizatora.

Drukāt sadaļu