Deju kolektīvi

Vidējās paaudzes deju kolektīvs GATVE

Nozare Deju kolektīvi
Kolektīva vadītājs/-i Gunta Raipala, koncertmeistars - Ričards Furs
Tālrunis 26405942
Nodarbību vieta Brīvības gatvē 266, Rīgā
Nodarbību laiki Trešdienās no 20:00 līdz 23:00
E-pasts gunta_raipala@inbox.lv
Mājas lapa www.gatve.lv

Izveidojās pirms 21 gada, kad bijušie Gatvieši, nodejojuši jubilejas koncertu, saprata, ka deja ir viņu sirdslieta un tikai ar šo vienu jubilejas koncertu nepietiek, lai rastu patiesu prieku par latviešu tautas deju. Visus šos gadus mūs vieno mīlestība pret deju un kopā būšanas prieks. Gatve mums ir gan atpūta, gan vaļasprieks, gan draugi, dažiem arī ģimene. Esam priecīgi, ja ar dejas soļiem varam priecēt sevi un citus gan Latvijā gan arī tuvās un tālākās zemēs.

Drukāt sadaļu