Deju kolektīvi

Vidējās paaudzes deju kolektīvs DAUGAVA

Nozare Deju kolektīvi
Kolektīva vadītājs/-i Gints Baumanis
Tālrunis 29277859
E-pasts ivetaandersone@inbox.lv

Kolektīvs izveidojies kā „Zelta sietiņa” dejotāju vecāku kolektīvs, lai kopā ar bērniem dejotu Deju svētkos.

Kolektīva misija ir kopt un attīstīt latviešu tautas dejas tradīcijas. Piedalīties Dziesmu un Deju svētku procesa turpināšanā Latvijā. 

Darbība ir saturīga brīvā laika pavadīšana, kamēr bērni dejo. Piedalīšanās skatēs un konkursos. Kolektīva iekšējo tradīciju aktīva uzturēšana.

Drukāt sadaļu